Wydawca

VBH Holding GmbH, Siemensstraße 38, 70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0 71 50 / 15-0,Telefaks 0 71 50 / 15-315
eMail: info@vbh.de, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Stuttgarcie
Numer w rejestrze handlowym: HRB 759447
Nr płatnika podatku obrotowego: DE307881819
Member of the Ascalon Group

Zarząd

Victor Trenev, Andrzej Wyszogrodzki, John Smits, Devrim Gürtuna

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 Sąd Krajowy w Hamburgu zdecydował, że operatorzy stron internetowych .umieszczający na nich linki są współodpowiedzialni za treść tych linków. Tej współodpowiedzialności można, zdaniem sądu, uniknąć, jeżeli operator strony internetowej wyraźnie zdystansuje się od treści podanych przez siebie linków . Dotyczy wszystkich linków: Pragniemy wyraźnie podkreślić, że nie posiadamy żadnego wpływu na treść podanych przez nas linków do stron internetowych, ich formę i ewentualne przypadki łamania obowiązujących przepisów, także prawa rynkowego lub praw do tytułu. Dlatego też wyraźnie dystansujemy się od sformułowań zawartych w podanych przez nas linkach i od ich treści. Ta oświadczenie dotyczy wszystkichlinków podanych na naszej stronie internetowej i treści wszystkich stron, do których prowadzą wymienione na naszej stronie banery i linki. O treści tego oświadczenia należy pamiętać, czytając lub korzystając z podanych linków!


logowanie


.
Łatwy sposób na uzyskanie znaku CE
do okien i drzwi zewnętrznych
CE-fix

Od 1 lutego 2010 r. każde okno oraz drzwi zewnętrzne muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, znak CE. Obowiązek ten jest dla wielu producentów okien i drzwi nielada wyzwaniem. W związku z tym firma VBH postanowiła przygotować gotowe rozwiązanie dla branży. Wspólnie z renomowanym instytutem techniki okiennej (ift-Rosenheim) firma VBH stworzyła dla wszystkich producentów okien i drzwi przyjazną dla użytkownika platformę internetową .

Jako baza, posłużyły wyniki setek przeprowadzonych na zlecenie VBH badań w ift Rosenheim. Dzięki platformie internetowej, stworzonej przez firmę VBH, producenci okien i drzwi mają dostęp do ponad miliona możliwych kombinacji doboru okuć, uszczelek, okapników, itd.


Konstrukcja ponadgabarytowa?

Żaden problem! Dysponujemy odpowiednimi wynikami testów oraz dokumentami dla ponadgabarytów.


Wartość Uw / wartość Rw?

W naszym trybie eksperckim można w każdej chwili dokonać dodatkowych obliczeć oraz wygenerować dowód specyfikacyjny dot. obliczenia współczynnika przenikania ciepła oraz izolacyjności akustycznej.


Kto nadaje znak CE?

Zgodnie z załącznikiem ZA.3 („znak CE oraz oznakowanie“) normy produktu EN 14351-1:2006+A1:2010 odpowiedzialność za oznakowanie produktów znakiem CE jest odpowiedzialny producent lub jego przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej. Producent zgodnie z dyrektywą wyrobów budowlanych / prawem budowlanym jest tym podmiotem, który zarówno produkuje wyrób, jak i go wprowadza na rynek.


Kto może mi pomóc?

VBH! Dostępność wykfalifikowanego zespołu doradczego. Ponad to w najbliższym oddziale VBH wyznaczeni pracownicy udzielą wstępnych informacji związanych z oznakowaniem CE.


Podstawy normatywne

Wprowadzenie rozporządzenia o wyrobach budowlanych ma na celu ujednolicenie przepisów w całej unii europejskiej. Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych określa wymagania zasadniczych wymogów wyrobów budowlanych, które są instalowane w budynkach. Wymagania te są podane m.in. za pomocą norm zharmonizowanych. Norma zharmonizowana EN 14351-1:2006+A1:2010 opisuje przykładowe właściwości działania dot. ochrony przeciwpożarowej oraz szczelności dymnej dla okien i drzwi.


Co to jest oznakowanie CE?

Poprzez umieszczenie znaku CE na wyrobie, producent na własną wyłączną odpowiedzialność deklaruje, że wyrób wprowadzany jest na rynek zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami, a sama produkcja jest zgodna z obowiązującą normą EN 14351-1:2006+A1:2010.
01.11.2013

Info Bauproduktenverordnung

Seit 01.07.2013 gilt nun die neue Bauproduktenverordnung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) für alle Hersteller von Bauprodukten, und somit auch für Fenster- und Türhersteller. Diese bildet die rechtliche Grundlage der CE-Kennzeichnung....

mehr